Trång parkering åtgärdad

  • Inläggskategori:Information
Parkeringen på Sandviken är röjd på mer snö och isen är skrapad. Nu finns en större yta så att alla bilar får plats.
Tack till er medlemmar som har uppmärksammat problemet med trängsel och is.
Vi som ansvarar för respektive kväll har själva inte upplevt problemet eftersom vi kommer först och åker sist…
Tack också till Kjell för snabb åtgärd.