Övriga kommittéer och aktiviteter inom ÖBRK

ÖBRK  försöker att bredda sin verksamhet på olika plan och riktar sig till alla åldrar.

Danspatrullen

Danspatrullen har sedan början av 2000-talet svarat upp på förfrågningar om hjälp med dansundervisning från skolor inom och utanför Jämtlands Län.

Konceptet har genom åren utvecklats och breddats till att nu mer tydligt vara stödjande för skolans elevvård. Dansen används som ett redskap för ökat självförtroende och självkänsla hos eleven.

Huvudmålet med hela konceptet är att skapa ett livslångt intresse för kulturarvet ”Dansbandskulturen”.

I konceptet Danspatrullen träffas eleverna vid 3-5 lektionstillfällen.
Vi försöker samordna undervisning på flera närliggande skolor under samma tidsperiod.

De danser som fokuseras på är bugg, foxtrot och gammeltjoa.

Konceptet avslutas alltid med en gemensam danskväll på ex en bygdegård/föreningshus där grundsynen är att få eleverna att våga skapa nya positiva kontakter.

Stämningen ger alltid många skratt och fullt ös på dansgolvet.

Så skapas ett livslångt intresse för dans som fysisk, social och kontaktskapande aktivitet.

Danspatrullen finns för alla åldrar, allt från 6-åringar till Gymnasieålder.

Efterfrågan ökar stadigt så periodvis har ÖBRK ledare ute och jobbar med ”Danspatrullen för skolan” på heltid.

Projektledare är Patrik Bengtsson, och nås på 070-216 34 24.

Ridån går upp ...

Dansuppvisning eller en Prova-på-kväll?

Göra det där ”lilla extra” på festen.
Ett överraskande inslag på kvällen.

Vi kan anpassa till olika evenemang som t ex:

  • Friskvårdsaktivitet
  • Inspiration/Prov-på
  • Jubileum
  • Kickoff
  • Invigning
  • Släktträff
  • Gårdsfest
  • Födelsedagskalas
  • Julfest
  • Firmafest

Uppvisningsgruppen är för närvarande vilande, men ansvarig för gruppen är:  Patrik ”Dans-Putte” Bengtsson 070-216 34 24

Parasport

Jag heter Åse Engström och jag har en hjärnskada som jag fick när jag var 14 år.
Dansen är en aktivitet som alltid har varit en del av mitt liv.  Jag har dansat sedan jag var liten och efter min skada var dansen en aktivitet som prioriterats då den alltid varit så självklar och viktig för mig.
Att sedan ÖBRK nu satsar på dansen är en stor bonus.

Jag och Kina har tävlat i dans ihop sedan 2004 och det var ett stort steg för mig. Men glädjen i dansen väger upp scenskräcken som jag faktiskt har.

Satsningen från ÖBRK är jättebra då det gynnar de som liksom jag har ett funktionshinder. Dansen är ju bra på flera sätt. Det sociala livet, rörelsen för kroppen, och sedan den mentala biten då glädjen finns där.
/Åse

ÖBRK jobbar på att förbättra vissa anpassningar som brister just nu i vår lokal.