Tävlingsinformation

Info om kommande tävling

Lördag 3 sept 2022 kl 11:00
Sporthallen Östersund

Storsjöbuggen GP
Lilla Storsjöbuggen & Lilla Storsjöswingen
Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF) Östersund

Tony Irving 
Speaker
Vice ordförande 
Svenska Danssportförbundet

Mer information kommer …

Sponsorer och samarbetspartners inför Tävlingen 2022

Ett stort TACK till följande sponsorer och samarbetspartners,
som med ett fantastiskt bemötande hjälpt oss att möjliggöra vår Danstävling i Östersund 2022.

ÖBRK's tävlingsinformation 2020-01-28

ÖBRK står för den tävlandes licenskostnader och anmälningsavgifter om följande följs:

  • Årets medlemsavgift är betalad.
  • Gör minst 2 tävlingar/år.
  • Medverkar på klubbens tävlingsträningar.
  • Hjälper till när ÖBRK arrangerar tävling.

Vid efteranmälan samt vid strykning från tävling får den tävlande själv stå för anmälningsavgiften.

TÄVLINGSTRÖJOR
Tävlingströjor ska ses som representationskläder och ska användas när de tävlande representerar klubben såsom vid tävlingar, läger och träning samt när de tävlande närvarar vid kurser och medlemskvällar för att representera tävling.

BOENDE
Endast under SM betalar ÖBRK boende för: Tävlande, lagledare och tränare.
Medföljande supportrar betalar sitt eget boende.

RESEERSÄTTNING TILL OCH FRÅN TÄVLING
ÖBRK subventionerar resa till och från tävling för de som väljer att åka med av tävlingskommittén samordnad transport. Väljer man annat transportmedel betalar man resan själv. Tävlingskommittén planerar transport när sista anmälningsdag för respektive tävling gått ut och meddelar de tävlande i god tid innan tävling. Endast resor från Östersund subventioneras.
Tävlande, lagledare och tränare ska alltid prioriteras vid samåkning.

Reseersättning 
Bilägaren får reseersättning från medpassagerare samt ÖBRK. 
 
Vem betalar bilägaren och hur mycket?
Lagledare och tränare: 0 kr
Medföljande klubbmedlem: 100 kr.
ÖBRK: Mellanskillnaden på medresenärernas betalning. 
Medföljande icke klubbmedlem: Fullt pris. 
 
Vad är fullt pris?
Exempel för icke klubbmedlem:
Bil med 4 passagerare.
Östersund – Umeå t/r = 80 mil.
18:50 kr x 80 mil = 1480 kr. 

1/4 av 1480= 370 kr.

Icke klubbmedlem betalar alltså 370 kr.

Om det är tillräckligt många resande får man hyra transportmedel som passar antalet resande exempelvis en minibuss.
Välj alltid det billigaste och säkraste färdsättet.

RESEPOLICY ÖBRK SOM ALLA BILFÖRARE SKA FÖLJA

  • Alla chaufförer skall ha giltigt körkort.
  • Du som kör – tänk på att börja i tid. Räkna in eventuella stopp för toalettbesök, lunch/middag i restiden. Håll hastighetsbegränsningarna. Gör inga onödiga omkörningar och ta inga onödiga risker.
  • Avstå alkohol, även kvällen före resa.
  • Bilägaren ansvarar för att bilen är besiktad och att bilen har godkända däck.
  • Tänk på att Du har ansvar för de andra passagerarna i bilen!