Storsjöbuggen 2022

Fotograf Lennart Ledin

ÖBRK tackar Lennart för all bilddokumentation han gjorde så bra
under två dagar.

DANS-TV och VOTE 4 DANCE

Vill du se Storsjöbuggen i efterhand klicka in dig här på:
Dans-TV

Vill du läsa alla resultaten på Storsjöbuggen klicka in dig här på:
VOTE 4 DANCE

FÖRBEREDELSERNA ÄR IGÅNG …
Fredag eftermiddag och till sena kvällen är det en hel del som ska fixas. Dansgolv, ljud, ljus, massor med kablar,  sekretariat, möblera greenroom, musikbord, speakerbord, pyntas i temat Jämtland, blommor, flaggor, prispall, prisbord, sjukstuga, städning och självklart är Storsjöodjuret på plats som hälsar dansarna ”Lycka till” in på dansgolvet.
Café Bugg o Swing –  personalen som fixar gott fika till personal, dansare och publik. 
Tony Irving – avslutar kvällen med en intressant föreläsning för klubbmedlemmarna om
”Min klubb är bara lika bra som min egen insats”.
Tonys mott: Kan inte jag, kan inte vi.
Fler som gör lite är bättre än få som gör mycket.

LÖRDAG – NU KÖR VI!

MÅNGA ARBETAR I BÅDE FRONT OCH BAKGRUND

Alla är värdefulla för att göra tävlingen möjlig.
Fantastiskt bra jobbat ALLA !

LILLA STORSJÖBUGGEN/STORSJÖSWINGEN

Stort GRATTIS till alla!

NORRLANDSMÄSTERSKAPET  NVDSF/MNDSF

Stort GRATTIS till alla!

STORSJÖBUGGEN GRAND PRIX

Stort GRATTIS till alla!

Sponsorer och samarbetspartners inför Tävlingen 2022

Ett stort TACK till följande sponsorer och samarbetspartners,
som med ett fantastiskt bemötande hjälpt oss att möjliggöra vår Danstävling i Östersund 2022.

ÖBRK's tävlingsinformation 2023-03-14

ÖBRK står för den tävlandes licenskostnader och anmälningsavgifter om följande följs:

  • Årets medlemsavgift är betalad.
  • Gör minst 2 tävlingar/år.
  • Medverkar på klubbens tävlingsträningar.
  • Hjälper till när ÖBRK arrangerar tävling.

Vid efteranmälan samt vid strykning från tävling får den tävlande själv stå för anmälningsavgiften.

BOENDE
Endast under SM betalar ÖBRK boende en natt för: Tävlande, lagledare och tränare.
Medföljande supportrar betalar sitt eget boende.

RESEERSÄTTNING TILL OCH FRÅN TÄVLING
ÖBRK subventionerar resa till och från tävling för de som väljer att åka med av tävlingskommittén samordnad transport. Väljer man annat transportmedel betalar man resan själv. Tävlingskommittén planerar transport när sista anmälningsdag för respektive tävling gått ut och meddelar de tävlande i god tid innan tävling. Endast resor från Östersund subventioneras.
Tävlande, lagledare och tränare ska alltid prioriteras vid samåkning.

Reseersättning
Egenavgift på 150 kr från samtliga passagerare som är medlemmar i ÖBRK betalas till bilägaren.

Ev medföljande icke klubbmedlem: Fullt pris.

Vem betalar bilägaren och hur mycket?
Lagledare och tränare: 0 kr
Egenavgift för medföljande klubbmedlem betalas till bilägaren: 150 kr.
ÖBRK: Mellanskillnaden på medresenärernas betalning.
Medföljande icke klubbmedlem betalar fullt pris till bilägaren

Vad är fullt pris?
Exempel för icke klubbmedlem:
Bil med 4 passagerare.
Östersund – Umeå t/r = 80 mil.
25 kr x 80 mil = 2000 kr.
1/4 av 1480= 500 kr.
Icke klubbmedlem betalar alltså 500 kr.

Om det är tillräckligt många resande får man hyra transportmedel som passar antalet resande exempelvis en minibuss.
Välj alltid det billigaste och säkraste färdsättet.

RESEPOLICY ÖBRK SOM ALLA BILFÖRARE SKA FÖLJA

  • Alla chaufförer skall ha giltigt körkort.
  • Du som kör – tänk på att börja i tid. Räkna in eventuella stopp för toalettbesök, lunch/middag i restiden. Håll hastighetsbegränsningarna. Gör inga onödiga omkörningar och ta inga onödiga risker.
  • Avstå alkohol, även kvällen före resa.
  • Bilägaren ansvarar för att bilen är besiktad och att bilen har godkända däck.

Tänk på att Du har ansvar för de andra passagerarna i bilen!